Bottenhavets IF-båtklubb

Bottenhavets IF-båtklubb, förkortat BIF, är en sammanslutning för oss som seglar IF-båt och Marieholm 26 från Hudiksvall i söder till Haparanda i norr.

BIF ingår som en regional avdelning i Svenska IF-båtförbundet.

BIF har cirka 40 medlemmar.

 

Bli medlem i BIF och Svenska IF-båtförbundet !!